piatok 17. októbra 2014

„S ovocím a zeleninkou nakupujeme, počítame a maľujeme“

V rámci súťaže Hovorme o jedle 2014, do ktorej sa zapájajú všetky triedy našej školy, sme utorok venovali ovociu a zeleninke. Toto bola denné téma pre 2. ročník.
Venovali sme jej celé dopoludnie. Cieľom bolo oboznámiť sa s cenami ovocia a zeleniny, pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí, učiť sa narábať a hospodáriť s financiami a utrácať ich rozumným spôsobom, oboznámiť sa s pojmami príjmy a výdavky, oboznámiť sa s umiestnením ovocia a zeleniny v potravinovej pyramíde, diskutovať o zložení a účinkoch ovocia a zeleniny v našom jedálničku a namaľovať svoje obľúbené ovocie, alebo zeleninu

 Postup:


1. Najskôr sa žiaci rozdelili do štyroch skupín, zobrali si tablety a zápisníky a vybrali sme sa do obchodu. 
2. V obchode si zapisovali stručné poznámky – ceny ovocia a zeleniny. Niektorí si ceny zaznamenávali fotením s tabletami. Poznámky a fotografie žiakom poslúžili na spracovanie údajov – cien ovocia a zeleniny na hodine matematiky.
3. Obľúbené ovocie, alebo zeleninu si žiaci mali možnosť zakúpiť – ako zdravú desiatu. Každý si sám vopred vypočítal, či mu postačí suma, ktorú má v peňaženke na zaplatenie. Zároveň si žiaci vypočítali pred zaplatením svoj výdavok.
4. Po návrate žiaci konzumovali ovocie a zeleninu, ktorú si zakúpili. Na hodine prírodovedy sme sa venovali téme ovocia a zeleniny a ich umiestnením v potravinovej pyramíde. Zároveň sme diskutovali o zložení a účinkoch ovocia a zeleniny v našom jedálničku.
5. Na hodine matematiky sme si z fotografií a zápisníkov vypísali ceny ovocia a zeleniny a pokúsili sme sa vypočítať cenu všetkých druhov ovocia a zeleniny, ktoré nám chutia...
6. Po týchto aktivitách žiaci na hodine výtvarnej výchovy svoje obľúbené ovocie, alebo zeleninu
Maľovali na kartónový papier temperovými farbami.

Pozrite si vdeoprezentáciu:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára