štvrtok 18. júna 2015

Ocenenie pre aktívnych učiteľov

Dňa 12.6. sa v Žiline uskutočnila slávnostná akcia - uvedenie najaktívnejších slovenských učiteľov  do Siene slávy eTwinning.
Táto akcia sa uskutočnila pri príležitosti 10. výročia programu eTwinning v Európe. Do Siene slávy vstúpilo 12 najaktívnejší slovenských pedagógov – 12 učiteliek z celého Slovenska od Bratislavy až po Humenné. Medzi ocenenými je i naša pani učiteľka Mgr. Ivana Čepová.
Ako uviedla pani Sokolíková, manažérka Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl v Žiline, mnohí slovenskí pedagógovia sa zaslúžili o krásne úspechy na domácom aj zahraničnom poli. A práve prácu tých najlepších si chceli uctiť uvedením do „Siene slávy“ programu eTwinning.
Pri výbere ocenených učiteľov použili tieto kritériá: Registrácia v programe viac ako šesť rokov, viacnásobné víťazstvo v Národnej súťaži eTwinning, víťazstvo v Európskej súťaži, aktívna práca pri diseminácii eTwinningu, množstvo aktívnych projektov, aktívna práca ambasádora eTwinning, kontinuálna práca v programe eTwinning počas celej doby od registrácie.

MŠ VVaŠ:

https://www.minedu.sk/program-etwinning-sa-dockal-siene-slavy-do-ktorej-uvedu-prvych-pedagogov/

Program eTwinning sa na Slovensku realizuje od roku 2005 s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne ho v SR zabezpečuje Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá patrí pod Žilinskú univerzitu v Žiline. Jeho cieľom je podpora spolupráce medzi školami v európskych krajinách s využitím moderných informačno-komunikačných technológií a znalostí cudzích jazykov.  Celkovo eTwinning spája školy v takmer 40 krajinách a je súčasťou programu EK v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na roky 2014 - 2020 Erasmus +.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára