sobota 3. októbra 2015

Nadané deti z Prešova a Humenného absolvovali logické sústredenie IQáčik


V dňoch 23.  - 25. septembra 2015 sme sa spolu so žiakmi z 2.A zúčastnili 3. ročníka logického sústredenia intelektovo nadaných detí na Sigorde -  lokalita Zelený breh pri Prešove. Organizátormi sústredenia boli zakladatelia celoslovenskej  iniciatívy ROZUMIEME NADANÝM z Prešova pod vedením pána učiteľa a školského špeciálneho pedagóga Ľuboša Lukáča.
Logické sústredenie IQáčik je jediným podujatím svojho druhu, ktoré je organizované pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prostredníctvom neho si žiaci precvičujú svoje myslenie v úlohách zameraných na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok, ale aj verbálne myslenie. Tohtoročnou novinkou bol čitateľský workshop, výtvarný workshop, anglický workshop, aktivity zamerané na prevenciu šikanovania a agresivity a predstavenie robotickej hračky Wow wee série Mip - jedinečného inteligentného robota. Oddychová časť logického sústredenia spočívala v športových hrách, pestrých večerných aktivitách,  ale aj pobytom na čerstvom vzduchu v podobe prechádzky do blízkeho okolia.
Minilogickou olympiádou  - riešením  úloh zameraných na logický, matematický, priestorový úsudok a verbálne myslenie bolo ukončené tohtoročné logické sústredenie. Žiaci našej školy tak mali jedinečnú príležitosť nadviazať nové priateľstvá so žiakmi z Prešova, spoznať sa navzájom bližšie, zapojiť sa do rôznorodých aktivít blízkych ich veku  a v neposlednom rade rozvíjať svoje nadanie. Poďakovaním za príjemnú atmosféru na vydarenom logickom sústredení sme sa rozlúčili s učiteľmi i žiakmi ZŠ na Šmeralovej ulici v Prešove. 

 
IQáčik - Logické sústredenie intelektovo nadaných detí from Ivana Čepová on Vimeo.

Po návrate sme na hodine informatickej výchovy kreslili obrázky a vytvárali z nich puzzle. Zahrajte sa:

Hanka K.:

preview35 pieceHanka k loď
Filip:

preview35 pieceIQáčik Filip

Hanka H.:

  preview24 pieceHanka H loď

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára