streda 22. marca 2017

Marec - mesiac knihy


Mesiac marec je známy ako „mesiac knihy“. Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy.

Pri získavaní a čítaní kníh majú svoju neodmysliteľnú úlohu aj knižnice. Aj my sme sa presvedčili o kráse a jedinečnosti kníh zo svetovej a slovenskej literatúry. Každý z nás si vybral jednu knihu, ktorú si dnes priniesol do školy. Počas vyučovania sme svoje knihy čítali, ilustrovali a diskutovali o prečítaných dielach.

„Kto sa chce stať vzdelaným, musí si nad zlato a striebro vážiť knihy. K ničomu by nebol ani rozum, keby nebolo pokrmov múdrostí, ktoré poskytujú dobré knihy.“
(J.A.Komenský)
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára