nedeľa 13. októbra 2013

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. V tento deň študenti v celej Európe svojimi aktivitami oslavujú jazykovú rozmanitosť a podporujú jazykové vzdelávanie.

26. septembra 2013 oslávila Rada Európy už 12. výročie Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je:

1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;
2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;
3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Aj my sme sa zapojili do tejto aktivity. Oboznámili sme sa s novými slovíčkami -  názvami zvierat v anglickom jazyku a na hodine informatickej výchovy sme si tieto zvieratká nakreslili v programe Skicár. Potom sme si zaspievali a zatancovali pesničku ,,Hello". K nám sa ešte pridali žiaci z 1.B, 1.D, 2.A a 3.A. Pozrite si záznam z tohto dňa na videu:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára