utorok 6. októbra 2015

Škultétyho rečňovanky

V rámci Literárnych dní Augusta Horislava Škultétyho pod záštitou primátora Mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša sa uskutočnil XXV. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe
žiakov základných a študentov stredných škôl v SR Škultétyho rečňovanky 2016.
Poslanie súťaže je napomáhať a rozvíjať talent a samostatnú tvorivosť mládeže základných
a stredných škôl všetkých typov a propagovať veľkokrtíšsky región v celoštátnom meradle.

V tomto ročníku sme sa zapojili do tejto súťaže aj my a boli sme úspešní. Hanka Krišková získala 1. miesto a Dávid Petrovčin cenu časopisu Slniečko. Srdečne blahoželáme!Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára