pondelok 30. septembra 2013

Zvieratká

Toto sú naše práce, ktoré sme robili na hodine výtvarnej výchovy:


Prvý deň v škole

Prvý deň v škole bol  super! V sprievode našich rodičov sme si sadli do lavíc. Pani učiteľka nás pekne privítala a predstavila sa. Volá sa Ivana Čepová. Naša pani vychovávateľka sa volá Ľubomíra Cerulová. Potom sa predstavil každý z nás. Porozprávali sme svoje zážitky z prázdnin. Pani učiteľka nás poučila o tom, ako sa máme správať v škole.
Prekvapením pre nás bola návšteva pani primátorky Jany Vaľovej. V sprievode pána riaditeľa Miroslava Postihača a pani zástupkyne Adriany Bodovej privítala všetkých prváčikov. Porozprávala sa s nami a rozdala nám darčeky.