štvrtok 22. októbra 2015

Anglický jazyk - súťaž v hláskovaní

Po zrealizovaní triedneho kola postúpili do školského piati žiaci. Ich úlohou bolo správne a čo najrýchlejšie vyhláskovať 10 anglických slov. 
Musíme povedať, že všetci sa snažili, každý z nich mal výborný čas. Najrýchlejšia bola Barborka Kalaninová - 40 sekúnd. Emka, Jakub, Simonka a Hanka mali len o 2-4 sekundy viac :-)
Všetkým srdečne blahoželáme! 


Súťaž Hovorme o jedle

V tejto súťaži, zloženej z rôznych kvízov a úloh bola úspešná Simonka, Hanka H. a David. Blahoželáme!

Výtvarná súťaž - Hovorme o jedle

Blahoželáme Barborke, Janíkovi a Samkovi!


Plán ZOO
Výsledky informatickej súťaže iBobor - kategória Bobrík

Výsledky informatickej súťaže iBobor - kategória Bobrík - úspešní riešitelia z našej triedy:

Ján Katkovčin, 3.A - 64 bodov
Dávid Petrovčin, 3.A - 60 bodov
Jakub Pira, 3.A - 60 bodov

 http://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2015-2016/item/440-vysledky-informatickej-sutaze-ibobor-kategoria-bobrik

 

http://zshu.sk/index.php/nase-uspechy/uspechy-2015-2016/item/440-vysledky-informatickej-sutaze-ibobor-kategoria-bobrik

 

sobota 17. októbra 2015

Dravce

Dňa 29.10. sme na našom školskom ihrisku mali možnosť pozorovať prekrásne dravce. O týchto úžasných a rýchlych zvieratách sme sa vďaka zaujímavému výkladu veľa dozvedeli. 
 
utorok 6. októbra 2015

Škultétyho rečňovanky

V rámci Literárnych dní Augusta Horislava Škultétyho pod záštitou primátora Mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša sa uskutočnil XXV. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe
žiakov základných a študentov stredných škôl v SR Škultétyho rečňovanky 2016.
Poslanie súťaže je napomáhať a rozvíjať talent a samostatnú tvorivosť mládeže základných
a stredných škôl všetkých typov a propagovať veľkokrtíšsky región v celoštátnom meradle.

V tomto ročníku sme sa zapojili do tejto súťaže aj my a boli sme úspešní. Hanka Krišková získala 1. miesto a Dávid Petrovčin cenu časopisu Slniečko. Srdečne blahoželáme!sobota 3. októbra 2015

Nadané deti z Prešova a Humenného absolvovali logické sústredenie IQáčik


V dňoch 23.  - 25. septembra 2015 sme sa spolu so žiakmi z 2.A zúčastnili 3. ročníka logického sústredenia intelektovo nadaných detí na Sigorde -  lokalita Zelený breh pri Prešove. Organizátormi sústredenia boli zakladatelia celoslovenskej  iniciatívy ROZUMIEME NADANÝM z Prešova pod vedením pána učiteľa a školského špeciálneho pedagóga Ľuboša Lukáča.
Logické sústredenie IQáčik je jediným podujatím svojho druhu, ktoré je organizované pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prostredníctvom neho si žiaci precvičujú svoje myslenie v úlohách zameraných na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok, ale aj verbálne myslenie. Tohtoročnou novinkou bol čitateľský workshop, výtvarný workshop, anglický workshop, aktivity zamerané na prevenciu šikanovania a agresivity a predstavenie robotickej hračky Wow wee série Mip - jedinečného inteligentného robota. Oddychová časť logického sústredenia spočívala v športových hrách, pestrých večerných aktivitách,  ale aj pobytom na čerstvom vzduchu v podobe prechádzky do blízkeho okolia.
Minilogickou olympiádou  - riešením  úloh zameraných na logický, matematický, priestorový úsudok a verbálne myslenie bolo ukončené tohtoročné logické sústredenie. Žiaci našej školy tak mali jedinečnú príležitosť nadviazať nové priateľstvá so žiakmi z Prešova, spoznať sa navzájom bližšie, zapojiť sa do rôznorodých aktivít blízkych ich veku  a v neposlednom rade rozvíjať svoje nadanie. Poďakovaním za príjemnú atmosféru na vydarenom logickom sústredení sme sa rozlúčili s učiteľmi i žiakmi ZŠ na Šmeralovej ulici v Prešove. 

 
IQáčik - Logické sústredenie intelektovo nadaných detí from Ivana Čepová on Vimeo.

Po návrate sme na hodine informatickej výchovy kreslili obrázky a vytvárali z nich puzzle. Zahrajte sa:

Hanka K.:

preview35 pieceHanka k loď
Filip:

preview35 pieceIQáčik Filip

Hanka H.:

  preview24 pieceHanka H loď