nedeľa 24. mája 2015

Exkurzia druhákov na Mestský úrad

V stredu, 20.5., sme mali zaujímavé vyučovanie. Absolvovali sme exkurziu na Mestský úrad. No a keďže sme sa v tomto školskom roku učili o práci pani primátorky a o práci zamestnancov Mestského úradu, naša pani učiteľka sa rozhodla, že najlepšie pre nás bude presvedčiť sa na vlastné oči.  Počas exkurzie nás sprevádzal p. Andrej Semanco, zástupca p. primátorky Jany Vaľovej. Neskôr sa k nemu pridal aj p. prednosta Ondrej Bartko. O tom, že nás táto exkurzia zaujala, svedčilo množstvo otázok, ktoré sme im kládli. Na exkurziu nám zostala pamiatka – upomienkové predmety a príjemne prežité dopoludnie.











 

 






 

nedeľa 10. mája 2015

10. výročie programu eTwinning



       Rok 2015 je rokom eTwinning! Vo všetkých krajinách zapojených do programu eTwinning sa v priebehu roka uskutoční rad aktivít za účelom oslavy desaťročia úspechu. Deň programu eTwinning bol stanovený na 7. mája, kedy sa uskutočnil celý rad rôznych aktivít vo všetkých krajinách zapojených do tohto programu. Zapojili sa aj žiaci našej školy – žiaci 1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 3.B a 4.A. S prípravami začali už 6. mája, kedy so svojou p. učiteľkou pripravili veľký nápis eTwinning a určili si, v akých farbách loga prídu oblečení.  
7. mája ráno p. uč. Čepová spoločne so žiakmi 2.A predkreslila v telocvični veľké logo 10. výročia eTwinning. Na prvej vyučovacej hodine sa sústredili v telocvični všetci žiaci spolu s p. zástupkyňou RŠ Bodovou a so svojimi p. učiteľkami Alexovičovou, Antalovou a Závodskou. Deti a p. učiteľky podľa pokynov vyplnili „svojimi telami“ predkreslené logo, spoločne zaspievali Happy Birthday a záverečnou aktivitkou, realizovanou vo všetkých zapojených krajinách EÚ bolo vypúšťanie balónov pred vstupom do školy.

    Činnosť programu eTwinning bola zahájená v januári 2005. Keď program začal, jeho cieľom bolo držať sa rozhodnutia zo zasadnutia Európskej rady v Barcelone, že partnerstvá škôl môžu poslúžiť mladým ľuďom ako príležitosť učiť sa a precvičovať si zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií a zároveň podporovať multikultúrny európsky model spoločnosti.
   „Úspech programu eTwinning čoskoro prevýšil očakávania všetkých. V prvom roku svojej činnosti sa do programu zaregistrovalo viac ako 13 000 škôl a 12 200 učiteľov a vývoj siete reflektoval potreby učiteľov. Po 10 rokoch stabilného rastu je program eTwinning najväčšou komunitou škôl v Európe, do ktorej je zaregistrovaných viac ako 280 000 učiteľov a 130 000 škôl.“ (Romero Beatriz, http://www.etwinning.net/sk/pub/news/news/etwinning_celebrates_its_10th_.htm)






Skrátená verzia - s pesničkou :-)