piatok 22. augusta 2014

Za odmenu do Žiliny...

2. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší projekt eTwinning 2014! Túto skvelú správu sme sa dozvedeli už na konci školského roka. Dňa 10. 9. 2014 sme pozvaní na slávnostné oceňovanie víťazných projektov. Oceňovanie sa uskutoční v Žiline na Žilinskej univerzite. V tomto čase sa tu uskutoční Festival vedy a techniky, súťaž robotov...Budeme si teda môcť pozrieť aj interaktívnu výstavu "Európska vedecká prehliadka mladých vedátorov"  www.ese2014.sk      

Na tomto podujatí budú prezentovať svoje bádateľské výsledky prostredníctvom vedeckých projektov žiaci stredných a základných škôl z dvadsiatich troch krajín Európy.


 

nedeľa 3. augusta 2014

Zoznam školských pomôcok– 2. ročníkZoznam školských pomôcok– 2. ročník

Milí moji žiaci a rodičia! Tu je sľúbený zoznam pomôcok. Poprosím Vás na všetkých zošitoch vypísať čitateľne hlavičku (podľa zoznamu predmet, napr. SJL - domáce úlohy, meno a priezvisko žiaka a triedu). Nástup do školy je 2.9., zošity, výkresy, farebné papiere, toaletné papiere a mydlo budem od žiakov zbierať 3.9. Prajem ešte pekný zvyšok prázdnin!

Slovenský jazyk a literatúra:
1.            školský zošit – č. 512
2.            zošit na domáce úlohy – č. 512
3.            zošit na kontrolné diktáty – č. 512
4.            zošit na cv. diktáty – č. 512
5.            zošit na čítanie – č. 512
6.            zošit na písanie – č. 512
7.            zošit na pravopisné cvičenia – č. 512

Matematika:
1.            školský zošit – č. 523
2.            Geometria – č. 520
3.            zošit na domáce úlohy – č. 523
4.            zošit na písomky – č. 523
5.            zošit na päťminútovky – č. 523
6.            štvorčekový zošit – č. 5110

Prírodoveda:
1.            školský zošit – č. 523

Vlastiveda:
1.            školský zošit – č. 523

Anglický jazyk:
1.            školský zošit č. - 512
2.            zošit na písomky – č. 512

Iné:
Slovník na oznamy
Slovník na domáce úlohy
Žiacka knižka

Výtvarná výchova:
Igelitový obrus, výkresy A4  (30 kusov) a A3 (20 kusov), farebný papier (2 kusy), anilinové (vodové) farby, temperové (alebo akrylové) farby, ceruzky, guma, voskovky, pastelky Progress, 4 štetce (tenký a hrubý guľatý, tenký a hrubý plochý), handrička, pohár z umelej hmoty, plastelína, lepidlo tyčinkové, lepidlo disperzné (napr. Herkules), nožnice, suchý pastel.

Telesná výchova:
Tričko, ponožky, cvičky (alebo tenisky so svetlou podrážkou), švihadlo a tepláková súprava.

Pomôcky na každý deň:
V peračníku mať 2 perá, 2 ceruzky, gumu, pastelky a tyčinkové lepidlo, nožnice, pravítko (trojuholník s ryskou), tvrdý obal na zošity, strúhadlo.

Hygienické potreby:
2 toaletné papiere, tekuté mydlo, uterák s pútkom a s menom žiaka.

Každý žiak prinesie na začiatku školského roka 1 izbovú rastlinu, o ktorú sa bude starať počas celého školského roka.