sobota 14. marca 2015

Všetkovedko

V decembri 2014 sa do súboja o titul VŠETKOVEDKO zapojilo rekordných 12 198 žiakov. A boli sme úspešní. Z našej triedy sa zapojilo 11 žiakov a úspešných bolo 9. Blahoželáme!Šaliansky Maťko

V školskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko obsadila Hanka Krišková 2. miesto a Jakub Pira 3. miesto. Veľmi pekne však povesť recitovala aj Emka Švigárová. Blahoželáme!Janko pre Vás...Janko vymyslel vety so slovami, v ktorých sa po tvrdých spoluhláskach h, ch, k, g, d, t, n, l píše mäkké i. Ako Janko píše, možno pomôžu aj niekomu inému...

História a hitparáda híkali v Himalájach hihi-hijó. Kino kikiríkalo v kimone a zjedlo kilo kivi. Gigantický gibon gitoval gitaru.Dinosaurus meditoval nad diktátom.Disciplinovaná Edita hodila disk.Dirigent odišiel na diskotéku.Tikajúci tím tigrov matematicky tipoval antibiotický titul.Minister hral tenis v sanitke na Níle.Kronikár fajčil nikotín poniklovanou harmonikou. Ligotavá limuzína sa blíži do Litvy.Pavlínka pálila linajkový list.Liga lisovala malinovú literatúru.Líška lízala palinový likér a liter lipovej limonády.Pán Slivka ublížil na polícii napolitánke oklincovanou palicou.

Len tak ďalej...
 

Európa v škole - postup do celoslovenského kola

V tomto školskom roku sa uskutočnil už 62. ročník medzinárodného projektu organizovaého v Európe od roku 1953 pod záštitou :
- Rady Európy
- Európskeho parlamentu
- Európskej komisie
- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Motto projektu znelo: "Európa pomáha - pomáha Európa?"
Tohto 62. ročníka sme sa zúčastnili aj my. A boli sme úspešní v kategórii kolektívna multimediálna práca s našim eTwinningovým projektom Putovanie s Ferdom Mravcom. Fotografie z udeľovania cien si môžete pozrieť nižšie. Naša práca postúpila do celoslovenského kola. 

 

 Barborkina jašterička je medzi vystavenými úspešnými prácami: 

Matematický počtárik

V školskom kole úspešní: Janík Katovčin a Samko Šuľak. Blahoželáme!

sobota 7. marca 2015

Karneval v našej škole

Keďže už dlhší čas trávime s príbehmi a úlohami Osmijanka, rozhodli sme sa, že budeme na našom karnevale všetci ,,Osmijankovia".  Každý z nás bol za vlastnoručne vyrobenú masku odmenený sladkou čokoládou.