piatok 29. januára 2016

Šaliansky Maťko

V školskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko  získal Jakub Pira 2. miesto a Hanka Krišková 3. miesto. Pekne recitovala aj Emka Švigárová - blahoželáme :-)


štvrtok 21. januára 2016

Viete ako vyzeral Spišský hrad? Pozrite si jeho unikátnu vizualizáciu


 

pondelok 4. januára 2016

Výsledky informatickej súťaže iBobor - kategória Bobrík

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Táto súťaž vznikla v Litve v roku 2004. Jej hlavým cieľom je podporiť záujem o informačno-komunikačné technológie u všetkých žiakov a zároven ich posmeliť v intenzívnejšom a kreatívnejšom využívaní moderných technológií pri učení sa. Do súťaže prihlasuje žiakov koordinátor, na 1. stupni je to pani učiteľka Čepová a na 2. stupni pani učiteľka Kačurová. V tomto školskom roku súťažili v kategórii Bobrík žiaci 3.A (12 žiakov), 4.A (21 žiakov) a 4.C (19 žiakov). Na dodržiavanie pravidiel dozerali pani učiteľky Čepová, Bodová, Luksajová a Alexovičová. Zoznam úspešných žiakov:
Kategória Bobrík:
Klaudia Ľaľová, 4.A - 80 bodov
Miriam Sitarčíková, 4.A - 80 bodov
Vanessa Chochoľáková, 4.A - 72 bodov
Dominik Luksaj, 4.A - 72 bodov
Daniel Behún, 4.A - 64 bodov
Ján Katkovčin, 3.A - 64 bodov
Martin Tokár, 4.C - 64 bodov
Timea Lisakovská, 4.A - 60 bodov
Sophia Paceková, 4.A - 60 bodov
Dávid Petrovčin, 3.A - 60 bodov
Jakub Pira, 3.A - 60 bodov
Simona Tomahoghová, 4.C - 60 bodov