streda 22. marca 2017

Svetový deň vody


22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov.
Koordinovaný je organizáciou UN –WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete.Každý rok je venovaný konkrétnej téme spojenej s vodou a v roku 2017 je to téma odpadových vôd.

Marec - mesiac knihy


Mesiac marec je známy ako „mesiac knihy“. Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy.

Pri získavaní a čítaní kníh majú svoju neodmysliteľnú úlohu aj knižnice. Aj my sme sa presvedčili o kráse a jedinečnosti kníh zo svetovej a slovenskej literatúry. Každý z nás si vybral jednu knihu, ktorú si dnes priniesol do školy. Počas vyučovania sme svoje knihy čítali, ilustrovali a diskutovali o prečítaných dielach.

„Kto sa chce stať vzdelaným, musí si nad zlato a striebro vážiť knihy. K ničomu by nebol ani rozum, keby nebolo pokrmov múdrostí, ktoré poskytujú dobré knihy.“
(J.A.Komenský)
štvrtok 2. marca 2017

Archeopark a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou


V piatok, 24.2. sme navštívili Archeopark a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Okrem prehliadky jedinečného archeologického múzea (Archeoparku Živá voda), sme absolvovali prehliadku Vlastivedného múzea a tvorivé dielne. Počas dvoch hodín nám podrobne predstavil pán sprievodca dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia. 

Ku kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením.  
Archeopark Živá archeológia je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode. Mali sme možnosť pozrieť si päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku. V Archeoparku má každý z objektov svoju predlohu v originálnom náleze z Východného Slovenska.  Zoznámili sme sa s najstaršími dejinami. Mohli sme sa všetkého dotknúť, všetko si vyskúšať a zažiť tak na vlastnej koži minulosť. Absolvovali sme aj tvorivé dielne, na ktorých sme si vyskúšali prácu v dielni starých remesiel (tkanie, výrobu keramiky - ručne

a na hrnčiarskom kruhu).