štvrtok 31. októbra 2013

Naše pasovanie na dargovských rytierov...

23.10. bol náš veľký deň. Slávnosť pasovania sa uskutočnila v CVČ Dúha. Sprevádzaní rozprávkovými hrdinami každý z nás sľúbil kráľovi, že bude dodržiavať "desatoro prváka". Tento slávnostný deň nám bude pripomínať medaila a pamätný list.utorok 29. októbra 2013

Svetový deň zdravej výživy

16. október je Svetovým dňom zdravej výživy. Na tento deň sme nezabudli ani my - deti 1. oddelenia ŠKD a spolu s pani vychovávateľkou Mgr. Ľubou Cerulovou sme zažili príjemné odpoludnie plné zábavných aktivít. Pracovali sme v 5. skupinách ako HRUŠKÁČI, JABLKÁČI, MELÓNKÁČI, SLIVKÁČI a MRKVÁČI.
Každá skupina dostala názov podľa hádanky, ktorú sa im podarilo uhádnuť. Ďalšou skupinovou úlohou bolo vytvoriť plagát zdravej výživy. Poslednou úlohou a zároveň odmenou bola ochutnávka ovocia a zeleniny so zatvorenými očami. Z tohto odpoludnia sme si odniesli nielen úžasné zážitky a brušká plné zdravej výživy, ale aj medailu ako pamiatku na tento deň.


 Autorka článku: Ľ. Cerulová

nedeľa 13. októbra 2013

Skanzen

V piatok sme navštívili skanzen. Videli sme, ako kedysi žili naši predkovia. Na INV budeme kresliť predmety, ktoré nás najviac zaujali.


 


 


Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. V tento deň študenti v celej Európe svojimi aktivitami oslavujú jazykovú rozmanitosť a podporujú jazykové vzdelávanie.

26. septembra 2013 oslávila Rada Európy už 12. výročie Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je:

1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;
2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;
3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Aj my sme sa zapojili do tejto aktivity. Oboznámili sme sa s novými slovíčkami -  názvami zvierat v anglickom jazyku a na hodine informatickej výchovy sme si tieto zvieratká nakreslili v programe Skicár. Potom sme si zaspievali a zatancovali pesničku ,,Hello". K nám sa ešte pridali žiaci z 1.B, 1.D, 2.A a 3.A. Pozrite si záznam z tohto dňa na videu:


Presýpacie hodiny

Pracujeme...

 


 


Toto som ja

Tieto pekné tanieriky sme si urobili na výtvarnej výchove. Každý nakreslil sám seba...


utorok 1. októbra 2013

Pamätný deň mesta Humenné

V piatok, 6. 9. malo naše mesto narodeniny. Oslávilo už 696. výročie prvej písomnej zmienky o meste. A aj my sme boli pri tom.