utorok 16. augusta 2016

Zoznam školských pomôcok– 4. ročníkZoznam školských pomôcok– 4. ročník
Milí žiaci a rodičia! Poprosím Vás na všetkých zošitoch vypísať čitateľne hlavičku (podľa zoznamu predmet, napr. Slovenský jazyk a literatúra, meno a priezvisko žiaka a triedu). Zošity, PZ a učebnice musia byť obalené. Zošity, výkresy, farebné papiere, toaletné papiere a mydlo zbieram 6.9.

Slovenský jazyk a literatúra:
1.           Slovenský jazyk a literatúra – č. 523   + obal
2.           Slovenský jazyk a literatúra - DÚ – č. 523   + obal
3.           Kontrolné diktáty – č. 523
4.           Cvičné diktáty – č. 523
5.           Čítanie – č. 523    + obal
6.           Tvorivé čítanie, písanie – č. 523  (z minulého roka)    + obal
7.           Pravopisné cvičenia – č. 523    
8.           Čitateľský denník (z minulého roka)      + obal

Matematika:
1.            Matematika – č. 523    + obal
2.            Geometria – č. 440 (veľký čistý)    + obal
3.            Matematika - DÚ – č. 523     + obal
4.            Hravá matematika – č. 523     + obal
5.            Päťminútovky – č. 523
6.            Matematika (štvorčekový zošit) – č. 5110      + obal

Prírodoveda:
1.            Prírodoveda – č. 444     + obal
2.            Prírodoveda - písomky - č. 523

Vlastiveda:
1.            Vlastiveda – č.444      + obal
2.            Vlastiveda - písomky - č. 523
 

Anglický jazyk:
1.            Anglický jazyk -  č. – 523      + obal
2.            Anglický jazyk - písomky – č. 523

Obohatenie:
1.            Obohatenie - č. 444       + obal

Iné:
Slovník na oznamy
Slovník na domáce úlohy
Žiacka knižka
1 balenie kanc. papier A4 (nepovinné - kto môže)
euroobaly (nepovinné - kto môže)

Výtvarná výchova:
Igelitový obrus, výkresy A4  (30 kusov) a A3 (20 kusov), farebný papier (2 kusy), anilinové (vodové) farby, temperové (alebo akrylové) farby, ceruzky, guma, voskovky, pastelky Progress, 4 štetce (tenký a hrubý guľatý, tenký a hrubý plochý), handrička, pohár z umelej hmoty, plastelína, lepidlo tyčinkové, lepidlo disperzné (napr. Herkules), nožnice, suchý pastel, tuš čierny + redisové pero s násadkou.

Telesná výchova:
Tričko, ponožky, cvičky (alebo tenisky so svetlou podrážkou), švihadlo a tepláková súprava.

Hudobná výchova:
Notový zošit   + obal

Pomôcky na každý deň:
V peračníku mať 2 perá, 2 ceruzky, gumu, pastelky, kružidlo, tyčinkové lepidlo, nožnice, strúhadlo a v taške pravítko (trojuholník s ryskou), tvrdý obal na zošity a farebné pero.

Hygienické potreby:
2 toaletné papiere, tekuté mydlo, uterák s pútkom a s menom žiaka, (hygienické vreckovky v taške - každý deň).

Každý žiak prinesie na začiatku školského roka 1 izbovú rastlinu, o ktorú sa bude starať počas celého školského roka.