streda 19. augusta 2015

Zoznam školských pomôcok– 3. ročník

Zoznam školských pomôcok– 3. ročník

Milí moji žiaci a rodičia! Tu je zoznam pomôcok do 3. ročníka. Poprosím Vás na všetkých zošitoch vypísať čitateľne hlavičku (podľa zoznamu predmet, napr. Slovenský jazyk a literatúra, meno a priezvisko žiaka a triedu). Všetky zošity, PZ a učebnice musia byť obalené. Nástup do školy je 2.9., zošity, výkresy, farebné papiere, toaletné papiere a mydlo budem od žiakov zbierať 3.9. Prajem ešte pekný zvyšok prázdnin!

Slovenský jazyk a literatúra:
1.           Slovenský jazyk a literatúra – č. 523
2.           Slovenský jazyk a literatúra - DÚ – č. 523
3.           Kontrolné diktáty – č. 512
4.           Cvičné diktáty – č. 523
5.           Čítanie – č. 523
6.           Tvorivé čítanie, písanie – č. 523
7.           Pravopisné cvičenia – č. 523
8.           Čitateľský denník z minulého roka

Matematika:
1.            Matematika – č. 523
2.            Geometria – č. 520 (z minulého roka)
3.            Matematika - DÚ – č. 523
4.            Hravá matematika – č. 523
5.            Päťminútovky – č. 523
6.            Matematika (štvorčekový zošit) – č. 5110 (z minulého roka)

Prírodoveda:
1.            Prírodoveda – č. 444
2.            Prírodoveda - písomky - č. 512

Vlastiveda:
1.            Vlastiveda – č.444
2.            Vlastiveda - písomky - č. 512


Anglický jazyk:
1.            Anglický jazyk -  č. - 523
2.            Anglický jazyk - písomky – č. 523

Obohatenie:
1.            Obohatenie - č. 444

Iné:
Slovník na oznamy
Slovník na domáce úlohy
Žiacka knižka
1 balenie kanc.papier A4 (nepovinné - kto môže)
euroobaly (nepovinné - kto môže)

Výtvarná výchova:
Igelitový obrus, výkresy A4  (30 kusov) a A3 (20 kusov), farebný papier (2 kusy), anilinové (vodové) farby, temperové (alebo akrylové) farby, ceruzky, guma, voskovky, pastelky Progress, 4 štetce (tenký a hrubý guľatý, tenký a hrubý plochý), handrička, pohár z umelej hmoty, plastelína, lepidlo tyčinkové, lepidlo disperzné (napr. Herkules), nožnice, suchý pastel.

Telesná výchova:
Tričko, ponožky, cvičky (alebo tenisky so svetlou podrážkou), švihadlo a tepláková súprava.
Hudobná výchova:
Notový zošit

Pomôcky na každý deň:
V peračníku mať 2 perá, 2 ceruzky, gumu, pastelky, kružidlo, tyčinkové lepidlo, nožnice, strúhadlo a v taške pravítko (trojuholník s ryskou), tvrdý obal na zošity.

Hygienické potreby:
2 toaletné papiere, tekuté mydlo, uterák s pútkom a s menom žiaka, (hygienické vreckovky v taške - každý deň).
Každý žiak prinesie na začiatku školského roka 1 izbovú rastlinu, o ktorú sa bude starať počas celého školského roka.