nedeľa 9. júla 2017

Matematický Klokan

Aj v tomto školskom roku sme boli opäť úspešní v tejto medzinárodnej súťaži :-)


Súťaže

Počas školského roka sme sa zapájali aj do súťaží Najlepší riešiteľ matematických príkladov, Kráľ pravopisu, Slávik Slovenska, súťaž o najkrajšiu bábku, Finančná olympiáda, Maksík...
Blahoželáme :-)
 Úspech Jakuba v súťaži Literárne talenty

Jakub, blahoželáme k peknému umiestneniu v súťaži Literárne talenty - 2. miestu v kategória próza.
Prečítajte si o vyhodnotení Literárnych talentov:
http://bit.ly/2tXzzC4


Naše obľúbené rozprávky

V rámci realizácie projektu Erasmus+ pod názvom O krok vpred s digitálnymi technológiami sa zapojení učitelia našej školy zúčastnili školenia Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet.
Po jeho absolvovaní a vyhľadaní zahraničného partnera začali učitelia spoločne so svojimi žiakmi realizovať etwinningový projekt Svet rozprávok, v ktorom deti spoznávajú a prezentujú rozprávky známe v ich krajine - či už formou digitálnych príbehov, komiksov, alebo obrázkov. Popritom vytvárajú pre učiteľov užitočnú zbierku nástrojov a aplikácií, ktoré môžu využiť vo vyučovaní.
Toto sú prezentácie obľúbených rozprávok žiakov 4.A a 4.B triedy. Žiaci svoje práce úspešne odprezentovali pred spolužiakmi.

Prezentácie žiakov 4.B:  https://padlet.com/icepova/8mxgw9g4apkh

Made with Padlet

Predmet obohatenie

V predmete obohatenie sme si počas školského roka obohacovali a rozširovali učivo, ktoré sa týkalo témy Kontinenty.
Učili sme sa o jednotlivých kontinentoch, svetadieloch, regiónoch... V závere školského roka sme si pripravili prezentácie z témy, ktorá nás zaujala. Svoje práce sme prezentovali na poslednej vyučovacej hodine tohto predmetu. Pri príprave prezentácií sme si vytvorili aj kvízy týkajúce sa našej témy, na stránke Kahoot. Vedomosti spolužiakov sme tak preverili prostredníctvom tabletov okamžite.
Padlet:  https://padlet.com/icepova/vj1jsqxtj064

 
Made with Padlet

Humenská žiacka šachová liga - školské kolo

http://zshu.sk/index.php/nase-aktivity/sach/item/663-humenska-ziacka-sachova-liga-skolske-kolo