štvrtok 28. septembra 2017

Fotosúťaž sústredenia

V predpoludňajších hodinách logického sústredenia nadaných žiakov na Sninských rybníkoch sme vyhlásili fotografickú súťaž " NAJFOTO ZEMPLÍNA a NAJSELFIE ZEMPLÍNA."  Fotografický materiál mali žiaci možnosť zbierať počas vychádzky na Sninský Kameň.Poznávanie nášho zemplínskeho regiónu, orientácia v teréne, práca s turistickou mapou, ale aj  fotografovanie okolia Vihorlatských vrchov, či fauny a flóry - to všetko sa dialo počas našej turistickej vychádzky. Čakala nás teda celodenná turistická vychádzka Vihorlatskými vrchmi s výstupom na Sninský kameň s nadmorskou výškou 1006 metrov nad morom. Za slnečného počasia nám vrchol výstupu - Veľký Sninský kameň poskytol nádherné výhľady na okolie aj veľa inšpirácií na fotenie. Všetci štvrtáci aj piataci zvládli výstup perfektne. Po zaslúženom oddychu program sústredenia pokračoval na ubytovni. Privítali sme medzi nami pána Ľuboša Lukáča, pedagóga a zakladateľa prvého súkromného Kluba nadaných detí na Slovensku a iniciatívy - Rozumieme nadaným z Prešova. Ten sa stal zároveň predsedom poroty našej fotografickej súťaže. Krásne fotografické zábery žiaci upravovali a  popoludní postupne vkladali na online nástenku PADLET, ďalší moderný IT nástroj, ktorý naši žiaci už poznajú a pracujú s ním aj v škole na vyučovacích hodinách. Výber NAJFOTO ZEMPLÍNA a NAJSELFIE ZEMPLÍNA  nebol vôbec jednoduchý, krásnych a zaujímavých záberov bolo mnoho. Najlepšie fotografie boli ocenené peknými vecnými cenami.


https://padlet.com/nadanihumenne/bxwwihkwj9cg

Vytvořeno pomocí služby Padlet

Vytvořeno pomocí služby Padlet