pondelok 27. októbra 2014

Súťaž - hlasovanie bude spustené 5.11.

Ockovia, mamky, ujovia, tety, staré mamy a starí otcovia....môžete hlasovať za naše kresby! Zatiaľ si ich môžete prezerať, hlasovanie bude spustené 5.11. Hlasovať môžete každých 5 minút... :-)
Ďakujeme!

http://fotosutaz.hnonline.sk/sutaz/deti-kreslia-kisku/2014piatok 17. októbra 2014

„S ovocím a zeleninkou nakupujeme, počítame a maľujeme“

V rámci súťaže Hovorme o jedle 2014, do ktorej sa zapájajú všetky triedy našej školy, sme utorok venovali ovociu a zeleninke. Toto bola denné téma pre 2. ročník.
Venovali sme jej celé dopoludnie. Cieľom bolo oboznámiť sa s cenami ovocia a zeleniny, pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí, učiť sa narábať a hospodáriť s financiami a utrácať ich rozumným spôsobom, oboznámiť sa s pojmami príjmy a výdavky, oboznámiť sa s umiestnením ovocia a zeleniny v potravinovej pyramíde, diskutovať o zložení a účinkoch ovocia a zeleniny v našom jedálničku a namaľovať svoje obľúbené ovocie, alebo zeleninu

 Postup:


1. Najskôr sa žiaci rozdelili do štyroch skupín, zobrali si tablety a zápisníky a vybrali sme sa do obchodu. 
2. V obchode si zapisovali stručné poznámky – ceny ovocia a zeleniny. Niektorí si ceny zaznamenávali fotením s tabletami. Poznámky a fotografie žiakom poslúžili na spracovanie údajov – cien ovocia a zeleniny na hodine matematiky.
3. Obľúbené ovocie, alebo zeleninu si žiaci mali možnosť zakúpiť – ako zdravú desiatu. Každý si sám vopred vypočítal, či mu postačí suma, ktorú má v peňaženke na zaplatenie. Zároveň si žiaci vypočítali pred zaplatením svoj výdavok.
4. Po návrate žiaci konzumovali ovocie a zeleninu, ktorú si zakúpili. Na hodine prírodovedy sme sa venovali téme ovocia a zeleniny a ich umiestnením v potravinovej pyramíde. Zároveň sme diskutovali o zložení a účinkoch ovocia a zeleniny v našom jedálničku.
5. Na hodine matematiky sme si z fotografií a zápisníkov vypísali ceny ovocia a zeleniny a pokúsili sme sa vypočítať cenu všetkých druhov ovocia a zeleniny, ktoré nám chutia...
6. Po týchto aktivitách žiaci na hodine výtvarnej výchovy svoje obľúbené ovocie, alebo zeleninu
Maľovali na kartónový papier temperovými farbami.

Pozrite si vdeoprezentáciu:


štvrtok 16. októbra 2014

Mesiac úcty k starším

      Kedysi ktosi povedal, že staroba je ako jeseň života. Možno práve preto si v tomto jesennom období každoročne pripomíname Mesiac úcty k starším.
     Vrásky, strieborný vlas, mozoľnaté dlane a bohaté životné skúsenosti, pestrá paleta veselých i smutnejších udalostí v živote človeka. To je čas zaslúženého odpočinku po statočne vykonanej práci. To je staroba. Staroba nie je choroba. Nie je to koniec životnej aktivity. Je to jedna z etáp ľudského života, ktorá čaká na každého z nás. Je obdivuhodné, že naše babičky a deduškovia študujú, chodia na výlety, do kina, do divadla, majú čas zájsť s nami do lesa na huby, na liečivé bylinky, nedeľné prechádzky...
      Žijú medzi nami. Stretávame ich na ulici, v autobusoch, v obchodoch. Neprechádzajme okolo nich bez pozdravu, bez povšimnutia. Obklopme ich pozornosťou, zaujímajme sa o ich skúsenosti. Obdarujme starých ľudí láskou, úctou, slušnosťou, uvoľnením miesta, pomocou v ťažkostiach. Niekedy stačí aj milé slovo a úsmev.