sobota 22. októbra 2016

IQáčik - 1. deň

1. deň sústredenia pre všeobecne intelektových žiakov v Prešove - lokalite Sigord.

 IQáčik je logické sústredenie je určené žiakom z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Logické sústredenie je zrealizované vďaka podpore celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Realizácia programu logického sústredenia "IQáčik" prebieha formou rozličných skupinových aktivít zameraných na logiku - tvorivosť - myslenie - kreativitu - zručnosť. Medzi obľúbené patria aj spoločné aktivity ako diskotéka, filmový večer, turistika, športové aktivity...

Špecifická časť logického sústredenia je rozdelená do niekoľkých oblastí, prostredníctvom ktorých sa žiaci zapájajú do riešenia logických úloh zameraných najmä na matematický, logický a priestorový úsudok. Obľúbenými činnosťami sú napr. Sudoku spoločenské hry zamerané na podporu a rozvíjanie logického myslenia (dáma, šach, ...) či fantázie detí.

Súčasťou programu logického sústredenia je aj tvorivý workshop, besedy, rôzne spoločenské aktivity zamerané na súdržnosť kolektívu, ale aj osobitosť každého zo žiakov.  (http://www.nadanedieta.sk/iqa-ik.html)


 
  Sústredenia IQáčik sme za zúčastnili aj my - žiaci 3.A s pani učiteľkou Ingrid Závodskou a žiaci 4.A s pani učiteľkou Ivanou Čepovou. A čo všetko sme zažili 1. deň?  Navštívili sme Šarišskú galériu v Prešove, spolu so žiakmi zo ZŠ Šmeralova v Prešove a žiakmi zo ZŠ v Sabinove sme sa ubytovali na Sigorde. Tu nás hneď čakal zaujímavý program - Fyzikálne pokusy. V priebehu jednej hodiny sme sa dozvedeli a videli množstvo zaujímavých vecí a javov a pokusov. Toto predstavenie nás tak zaujalo, že sa nám nechcelo odísť :-)  Po skvelej večeri nasledoval večerný program - filmové predstavenie. Prvý deň bol skvelý - neodradilo nás ani upršané počasie...
 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára